วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยต่างๆ

71 ความคิดเห็น:

 1. เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ / วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
  click here

  ตอบลบ
 2. เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 / วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
  click here

  เผยแพร่โครงงานนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 / วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  click here

  ตอบลบ
 3. เลขหนังสือเข้า 1785เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู/วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
  click here

  ตอบลบ
 4. เลขหนังสือเข้า 1805 เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงบประมาณด้วย ANUSIT Model ประจำปีงบประมาณ 2558 / วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  click here

  ตอบลบ
 5. เลขหนังสือเข้า 1807 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปีการศึกษา 2558 / วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  click here

  ตอบลบ
 6. เลขหนังสือเข้า 1808 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 / วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  click here

  ตอบลบ
 7. เลขหนังสือเข้า 1812 เผยแพร่ผลงานวิจัยครูและผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 / วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
  click here

  ตอบลบ
 8. เลขหนังสือเข้า 1814เผยแพร่ผลทางวิชาการ/วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
  click here

  ตอบลบ
 9. เลขหนังสือเข้า 1829 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  click here

  ตอบลบ
 10. เลขหนังสือเข้า 1830 เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  click here

  ตอบลบ
 11. เลขหนังสือเข้า 1878 เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
  click here

  ตอบลบ
 12. เลขหนังสือเข้า 1899 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอน ปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  click here

  ตอบลบ
 13. เลขหนังสือเข้า1900 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพพล
  click here

  ตอบลบ
 14. เลขหนังสือเข้า 1904 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวสึกษา"ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
  click here

  ตอบลบ
 15. เลขหนังสือเข้า 1910 เผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
  click here

  ตอบลบ
 16. เลขหนังสือเข้า 1917 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
  click here

  ตอบลบ
 17. เลขหนังสือเข้า 1935 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
  click here

  ตอบลบ
 18. เลขหนังสือเข้า 1946 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพฝาง
  click here

  ตอบลบ
 19. เลขหนังสือเข้า 1951 เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  click here

  ตอบลบ
 20. เลขหนังสือเข้า 2003 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  click here

  ตอบลบ
 21. เลขหนังสือเข้า 2025 เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด/วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  click here

  ตอบลบ
 22. เลขหนังสือเข้า 2034 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
  click here

  ตอบลบ
 23. เลขหนังสือเข้า 2042 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
  click here

  ตอบลบ
 24. เลขหนังสือเข้า 2043 เผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
  click here

  ตอบลบ
 25. เลขหนังสือเข้า 2071 เผยแพร่โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  click here

  ตอบลบ
 26. เลขหนังสือเข้า 2072 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครู ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  click here

  ตอบลบ
 27. เลขหนังสือเข้า 2075 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครู ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  click here

  ตอบลบ
 28. เลขหนังสือเข้า 2106 เผยแพร่ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสรรค์
  click here

  ตอบลบ
 29. เลขหนังสือเข้า 2105 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสรรค์
  click here

  ตอบลบ
 30. เลขหนังสือเข้า 2120 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู/วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
  click here

  ตอบลบ
 31. เลขหนังสือเข้า 2132 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน/วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  click here

  ตอบลบ
 32. เลขหนังสือเข้า 2133 เผยแพร่ผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  click here

  ตอบลบ
 33. เลขหนังสือเข้า 2146 เผยแพร่ผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
  click here

  ตอบลบ
 34. เลขหนังสือเข้า 2147 เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
  click here

  ตอบลบ
 35. เลขหนังสือเข้า 2148 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
  click here

  ตอบลบ
 36. เลขหนังสือเข้า 2155 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  click here

  ตอบลบ
 37. เลขหนังสือเข้า 2157 เผยแพร่ผลงานโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
  click here

  ตอบลบ
 38. เลขหนังสือเข้า 2197 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน /วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  click here

  ตอบลบ
 39. เลขหนังสือเข้า 2257 เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
  click here

  ตอบลบ
 40. เลขหนังสือเข้า 2240 เผยแพร่ผลงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
  click here

  ตอบลบ
 41. เลขหนังสือเข้า 2266 เผยแพร่ผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
  click here

  ตอบลบ
 42. เลขหนังสือเข้า 2267 เผยแพร่การประกวดสุดยอดนวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ระดับอาชีวจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
  click here

  ตอบลบ
 43. เลขหนังสือเข้า 2268 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2/วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
  click here

  ตอบลบ
 44. เลขหนังสือเข้า 2275 เผยแพร่ผลงานโครงการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  click here

  ตอบลบ
 45. เลขหนังสือเข้า 2285 เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  click here

  ตอบลบ
 46. เลขหนังสือเข้า 2290 เผยแพร่ผลงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
  click here

  ตอบลบ
 47. เลขหนังสือเข้า 2291 เผยแพร่ผลงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ/วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
  click here

  ตอบลบ
 48. เลขหนังสือเข้า 2292เผยแพร่ผลงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลางประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
  click here

  ตอบลบ
 49. เลขหนังสือเข้า 2298 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558/วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
  click here

  ตอบลบ
 50. เลขหนังสือเข้า 2331 เผยแพร่ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 51. เลขหนังสือเข้า 2345 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 52. เลขหนังสือเข้า 2346 เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา ในรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 53. เลขหนังสือเข้า 2350 เผยแผร่ผลงานวิจัยเพื่อนพัฒนาคุณภาพการสอน ภาคเรียนที่ 2558
  click here

  ตอบลบ
 54. เลขหนังสือเข้า 2357 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2/2558
  click here

  ตอบลบ
 55. เลขหนังสือเข้า 2362 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 56. เลขหนังสือเข้า 2416 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 57. เลขหนังสือเข้า 2458 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 58. เลขหนังสือเข้า 2462 เผยแพร่ผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 59. เลขหนังสือเข้า 2372 เผยแพร่ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
  click here

  ตอบลบ
 60. เลขหนังสือเข้า 2372 เผยแพร่ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
  click here

  ตอบลบ
 61. เลขหนังสือเข้า 2416 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 62. เลขหนังสือเข้า 2458 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 63. เลขหนังสือเข้า 2462 เผยแพร่ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 64. เลขหนังสือเข้า 2519 เผยแพร่โครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 65. เลขหนังสือเข้า 2563 เผยแพร่โครงการ สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนและงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
  click here

  ตอบลบ
 66. เลขหนังสือเข้า 2629 เผยแพร่ผลงานวิจัยของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 67. เลขหนังสือเข้า 2630 เผยแพร่โครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 68. เลขหนังสือเข้า 2640 เผยแพร่ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 69. เลขหนังสือเข้า 2660 เผยแพร่ผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ
 70. เลขหนังสือเข้า 2662 เผยแพร่ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
  click here

  ตอบลบ
 71. เลขหนังสือเข้า 2735 เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558
  click here

  ตอบลบ